Indhold

Dette afsnit beskriver kapitalafkastordningen og konjunkturudligningsordningen.

Afsnittet indeholder: